logo
s p e c i a l i s t a   n a   z a v ě š e n é   o d v ě t r a n é   f a s á d y

služby

  • Geodetické zaměření fasády
  • Poradenská činnost projektantům při návrhu fasády
  • Vypracování kompletní projektové dokumentace
  • Kompletní montáž fasády
  • Kompletní dodávka materiálu (obklad, tepelná izolace, difúzní fólie, nosná podkonstrukce)