logo
s p e c i a l i s t a   n a   z a v ě š e n é   o d v ě t r a n é   f a s á d y
1 2 3

úvod

Společnost TIMONT, spol. s r.o., se zabývá od roku 1994 dodávkou a montáží zateplených fasád se zadním odvětráním, včetně odborných auditů a kompletního zpracování dílenské dokumentace. Je to alternativní řešení k převažující technologií kontaktního zateplení. Dle typu budovy (monolit, ocelová konstrukce, skelety nebo klasické zděné aj.) a požadavků investora, jsme schopni nabídnout obkladové materiály, vhodné pro daný typ objektu.

Výhody odvětraných fasád:

 • suchá montáž = možno provádět v mrazu
 • prodloužení životnosti staveb
 • posuny a napětí stavby se přenáší na fasádu = vyloučené popraskání opláštění
 • zabránění kondenzace difundujících vodních par
 • pozitivní ovlivnění teplotního režimu uvnitř budovy, omezení vlivu vysokých teplot v létě a naopak lepší tepelná izolace v zimě
 • tlumení zvuku zvenčí
 • odolnost proti povětrnostním vlivům a zplodinám v ovzduší
 • systém eliminuje případné nerovnosti podkladu
 • možnost výměny jednotlivých prvků
 • vysoká odolnost proti vnějším vlivům (mráz, slunce, vlhkost)
 • odvětrání vlhkého zdiva
 • možnost nenáročného odstranění grafitů

 

 

Máme vyřešeny technické problémy:

 • s poškozením fasád grafity, (lehce a levně omyvatelné materiály bez použití drahých antigrafity nátěrů)
 • s mechanickým poškozením (jednoduchá výměna obkladových materiálů)
 • s odvětráním vlhkého zdiva v celé ploše a zejména v oblasti soklu budov (předvěšená fasáda vlivem komínového efektu objekt vysuší)
 • s životností fasád (některé technologie poskytují extrémní záruku na materiál až 30 let)
 • s možností vzniku trhlin na fasádě (pohyby a praskliny podkladního zdiva se nepřenášejí do předvěšené fasády)
 • s vyrovnáním nerovností podkladního zdiva až do 30 cm
 • s možností neomezené montáže po celý rok bez ohledu na venkovní teplotu (suchá montáž při nízkých teplotách, např. v zimních měsících) !!!

novinky